DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

>> Cicle Formatiu Oficial de Grau Superior
>> 2 anys
>> 2.000 hores
>> Aprovat per la Generalitat Valenciana

OBERT TERMINI D'INSCRIPCIÓ

No et quedes sense la teua plaça!

Vols més informació?

TITULACIÓ

Amb Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web a Xúquer Centre Educatiu aprendràs a crear, desenvolupar i mantindre projectes i aplicacions web utilitzant les tecnologies específiques.

Es tracta d’un grau que es complementa molt bé amb el Cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

La demanda de professionals altament qualificats en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant ara com en un futur, configura un dels sectors laborals de major oportunitat i projecció.

Amb aquesta formació podràs treballar a l’àrea de desenvolupament informàtic de diferents tipus d’empreses i organitzacions, així com desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

La titulació final adquirida és la de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Per què estudiar Tècnic en Desenvolupament d'Aplicacions Web a Xúquer Centre Educatiu?

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual
PLA D'ESTUDIS
QUÈ NECESSITES PER ACCEDIR?
PODRÀS CONTINUAR ESTUDIANT
PODRÀS TREBALLAR COM
PRIMER CURS SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
96 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 140 Desenrotllament web en entorn client
160 Sistemes informàtics 160 Desenrotllament web en entorn servidor
160 Bases de dades 80 Desplegament d'aplicacions web
256 Programació 120 Disseny d'interfícies web
96 Entorns de desenrotllament 40 Projecte de Desenrotllament d'aplicacions web
96 Formació i orientació laboral 60 Empresa i iniciativa emprenedora
96 Anglès 1er 40 Anglès 2n
400 Formació en Centres de Treball

960 Total hores

1.040 Total hores

Per a poder cursar aquest cicle formatiu a  Xúquer Centre Educatiu pots accedir de dues formes:

Accès directe. Complit algun d’aquest requisits:

  • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
  • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
  • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
  • Tindre el 2n de BUP aprovat.
  • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
  • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
  • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

En Xúquer Centre Educatiu pots continuar els teus estudis realitzant:

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Quan finalitzes els teus estudis de Tècnic en Desenvolupament d'Aplicacions Web podràs treballar, entre altres coses com:

> Programador/a Web
> Programador/a Multimedia
> Desenvolupador/a d'aplicacions per a entorns Web

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Teléfon 96 241 21 85
LOCALITZACIÓ

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)