L'ESCOLA D'INFANTIL

Per a Xúquer l'Escola Infantil és el lloc on els infants són els protagonistes que vieuen amb goig la infantesa feliç i cada infant està vestit de l'emoció d'aprendre en una atmòsfera d'estima, empatia i confiança

 HORARI LECTIU: 

Dilluns a Dijous: de 9:00h. a 12:30h. i de 15:00h. a 16:30h.
Divendres: de 9:00 a 14:00h.

PROJECTE EDUCATIU

Al llarg de l’Educació Infantil potenciem l’educació integral dels xiquets i les xiquetes, entenent per educació integral aquella que té en compte la persona com a globalitat.

 
 

Una educació integral és aquella que propicia els aprenentatges

PER ACONSEGUIR ELS NOSTRES OBJECTIUS...

MANERES D'ESTAR I SENTIR

Ioga
Psicomotricitat educativa

La infància és una etapa molt important en les nostres vides, i experimentar alguna cosa com el ioga en la infantesa és meravellós. Millora la flexibilitat, els dóna força, coordinació i consciència corporal, millora la concentració i la sensació de calma arribant-se a sentir més relaxats. La pràctica de ioga a través d'un joc els fa connectar-se més profundament amb el seu ser interior, i desenvolupar una relació íntima amb el món natural que els envolta.

 

El ioga per a xiquets/es pot ser una bona opció per a unir joc amb relaxació, concentració i equilibri. Originari de l'Índia, la paraula ioga significa 'unió', unió primer amb un mateix (el xiquet/a es troba amb si mateix, aprèn a conèixer-se a si mateix), i després amb els altres (els xicotets/es aprenen a relacionar-se i comunicar-se amb el seu entorn).

 

Es tracta d’una activitat recomanada per a tots els xiquets i xiquetes. La cerca de l'equilibri i l'harmonia constitueix una bona base perquè, en el futur, els xicotets gaudeixen d'una vida adulta alegre i saludable.

 

Mitjançant el ioga podem millorar el desenvolupament de l'atenció, la concentració, la memòria i la imaginació; Canalitza l'energia física i baixa el nivell d’estrès infantil; Promou l'harmonia i fomenta l'autoconeixement; Millora l'autoestima i crea hàbits saludables; Estimula l'autocontrol i augmenta la flexibilitat, la coordinació i l'equilibri.

La psicomotricitat parteix de l'acció espontània del xiquet, el joc no és considerat com una simple diversió, sinó com la manera que té el xiquet/a per a mostrar-se a sí mateix i als altres, d'expressar els seus sentiments i emocions, de descobrir el seu entorn i d'interactuar amb el seu cos i els objectes. Jugant, el xiquet/a va a interpretar el món i va a consolidar els seus aprenentatges.

 

En les sessions de psicomotricitat deixem actuar a l’alumnat des del seu llenguatge natural: el joc espontani. A partir d'ací ens mostren com són i com viuen i entenen el món: el seu plaure d'existir, de gaudir i d'actuar amb totes les emocions que açò comporta. Els permet jugar a tot perquè els materials estan adaptats a açò. Indueixen a la construcció i destrucció, en compartir i al no-compartir, en córrer i en estar quiet, en explorar, en amagar-se i en mostrar-se, etc.

 

Per tant volem crear un espai de plaer sensoriomotor on els infants puguen desenvolupar accions motrius com: córrer, rodar, balancejar, saltar, cridar, pujar, llançar, jugar, cantar, reposar, esperar, observar i descobrir i disfressar-se.

 

- Descobrir-se a sí mateix i les seues possibilitats d’acció.

- Desenvolupar les capacitats sensorials, físiques, simbòliques, afectives, intel·lectuals i cognitives.

- Desenvolupar la creativitat i la imaginació mitjançant l’expressió corporal.

- Desenvolupar l’equilibri emocional i afectiu, etc.


MANERES DE FER I TREBALLAR

Assemblea

Les rutines escolars en Educació Infantil són la base metodològica, psicològica, afectiva i social per a l'estructuració d'una jornada escolar. A través d'elles es treballaran els diferents continguts i objectius per al desenvolupament de les diferents capacitats. Doncs bé, una d'aquestes rutines, potser de les més importants, és la de l'Assemblea, per la quantitat de tasques que es realitzen en ella i per la importància de les mateixes.

 

La rutina de l'Assemblea constitueix una de les rutines més importants de totes les tasques que realitzem al llarg de la jornada escolar. És la primera activitat del matí, i d'ella i de la seva estructuració dependrà en gran mesura, l'èxit al llarg de la jornada escolar.

 

L'Assemblea té un paper fonamental en l'educació infantil perquè ens ajuda a aconseguir objectius i continguts, a desenvolupar i adquirir les competències bàsiques, principalment: lingüística, social i ciutadana, matemàtica, aprendre a aprendre, cultural i artística i la d'autonomia i iniciativa personal.

* Lingüística: és un dels moments en què es potencia el desenvolupament lingüístic del nostre alumnat, ja que se'ls dóna l'oportunitat de parlar, d'expressar les seves necessitats i sentiments, aixecant la mà, respectant el torn, escoltant els companys , és a dir que és un moment important per conèixer les normes que regeixen l'intercanvi lingüístic. També s'adquireix i s’amplia el vocabulari.

* Social: L'assemblea constitueix un dels moments en què més es fomenta la socialització al llarg de la jornada, ja que en ella es potencia la companyonia, l'amistat, la solidaritat, el respecte i la socialització.

* Cognitiu: Ja que en ella es fomenta el desenvolupament del pensament del nen / a, es realitzen molts aprenentatges relacionats amb els centres d'interès o unitat didàctica que estem treballant


MANERES DE VIURE I RELACIONAR-SE

Pati
Plurilingüisme
Música
Art
Famílies
Joc simbòlic

Un dels espais on generalment més juguen els infantis és el pati escolar. Trobem que el temps de l’esbarjo està destinat al joc lliure, però no hem d’oblidar que ací també estan aprenent. El temps que passen a l’escola està considerat temps educatiu des de que entren per la porta fins que ixen i per tant, els equips docents han de proporcionar ambients d’aprenentatge el més rics possible incloent el temps que passen al pati.

 

Les nenes i els nens tenen la necessitat de jugar de manera constant i és per açò, que des de l’escola hem de facilitar que ho puguen fer lliurement. Ens ofereix la possibilitat de mantindre el contacte amb la natura, desenvolupar la creativitat i la imaginació, establir relacions socials…

Xúquer Centre Educatiu és un centre plurilingüe que té com a senya d'identitat, des de l'etapa d'infantil, la promoció oportunitats per l'aprenentatge de les llengües: valencià, castellà i anglés. D'aquesta manera, les xiquetes i els xiquets desenvolupen des de ben aviat la seua competència intercultural a través de experiències en contextos diversos que tinguen com a referència la llengua pròpia i el seu arrelament a l'entorn.

La música és un element fonamental en aquesta primera etapa del sistema educatiu. El nen i la nena comencen a expressar-se d'una altra manera i són capaços d'integrar-se activament en la societat, perquè la música els ajuda a aconseguir autonomia en les seves activitats habituals, assumir la cura de sí mateix i de l'entorn, i ampliar el seu món de relacions. Els beneficis de la música són incomptables; potencia el seu desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu.

Intentem que l’alumnat puga compartir vivències musicals amb els companys i les companyes de grup, que li permeten enriquir la seva relació afectiva amb la música a través del cant, del moviment, l'audició, el cos i els instruments; escoltar i descobrir nous sons; emetre sons amb la seva veu i entonar cançons; posar en moviment les seves produccions i acompanyar amb el cos l'audició musical; vivenciar les qualitats del so mitjançant el cos i el moviment; dramatitzar les seves vivències sensibles i transformar en sons, ritmes i melodies, espontanis de la seva invenció, etc.

L’expressió plàstica representa un paper important en l’educació, perquè durant l’activitat l’infant no sols perceb, també pensa, sent i davant de tot actua.

 

Quan pinta, modela, dibuixa des de la vivència pròpia, es generen moments d’encontre amb si mateix, afavorint la confiança, la seguretat, la canalització de sentiments i emocions. Utilitzant materials amb llibertat desenvolupa la imaginació i la creativitat.

 

Expressar a través del llenguatge artístic és mirar, buscar, manipular, donar i rebre, fer, transformar, comunicar, emocionar-se, és fer vincle entre el món propi i l’exterior, és llibertat, Intel·ligència i moviment.

 

La plàstica és una forma de comunicació que té un llenguatge propi, la imatge es materialitza mitjançant procediments i tècniques en un espai bidimensional i tridimensional. Per això, apropar als infants a l’art els sensibilitzarà i els farà comprendre les diferents formes d’expressar vivències i de representar allò real i imaginat combinant tècniques i materials.

La participació de les famílies és fonamental a la nostra escola. Pensem que la seua col·laboració i participació ens ajuda a créixer en la nostra tasca diària i ens transforma en una escola oberta, amable i que té un objectiu comú: el benestar de les criatures. 

Per tant, oferim diferents moments i espais on podem formar part de la educació dels infants, com per exemple a les entrades i les eixides de classe, on l’acompanyament dels seus fills i filles es fa fins l’aula en un ambient alegre i relaxat. Participen al procés d’aprenentatge dels grup-classe realitzant experiències i convivint junts i juntes a llarg de la jornada educativa. Realitzen tallers, assisteixen als “cafès tertúlia” (un espai per compartir experiències al voltant de temàtiques relacionades amb aquesta etapa educativa i participen en el període d’acollida dels més menuts i menudes per facilitar-los aquest procés d’adaptació.

El joc és una activitat que apareix espontàniament per la satisfacció que produeix i amb el fi d’entretenir o divertir

 

El joc simbòlic es dóna entre els 2 i els 6 anys, segons la capacitat madurativa de cadascú. Consisteix en que el xiquet/a és capaç de combinar fets reals i imaginaris, recreen situacions fictícies com si estigueren passant realment, ells i elles es converteixen en personatges i els objectes cobren vida en funció de la seua imaginació. Aquesta activitat els i les permet viure altres mons, posar en marxa la seua creativitat i imaginació, superar pors i guanyar confiança

 

Per tant, a les aules d’infantil el joc simbòlic és probablement el major instrument d’aprenentatge que existeix. És la nostra missió organitzar les aules tenint present aquesta estratègia pedagògica que persegueix el desenvolupament dels diferents aprenentatges de les criatures en funció de les seues necessitats i els seus propis ritmes.

 

Alguns dels espais de joc simbòlic que podem trovar a les aules són el de cuina i nines, metges, supermercat, disfresses i perruqueria.


MANERES DE PENSAR

Mon de contes
Entusiasma't
Racons

Els xiquets i xiquetes tenen un món per explorar, a on existeixen coses reals i imaginaries que fan que aquests/es es desenvolupen de forma integral. Es a dir, que evolucionen en l’àrea cognitiva i emocional.

 

Contar contes a les criatures ajuda a que adquireixen un bon lèxic (noves paraules, formes d’expressar-se...) i a que entenen com funciona el món. Estimulen la fantasia i la imaginació, apropant-los a un món màgic que els permet somniar.

 

Mitjançant aquestes històries els menuts i menudes aprenen a reconèixer diferents emocions i sentiments, a saber que són normals i com controlar-los. Sense oblidar-nos de la relació afectiva que s’estableix entre l’adult i la criatura. És freqüent que els xiquets/es associen situacions dels contes amb fets reals viscuts per ells i elles, per tant hem de deixar-los que narren la seua experiència amb la major varietat de detalls. No podem oblidar que el llenguatge s’aprén imitant, escoltant i parlant.

 

Una de les experiències que duguem a la pràctica al centre per despertar l’interès de les criatures més menudes es diu APADRINAMENT LECTOR, on alumnes de més edat (entre 9 i 15 anys) apadrinen un altre/a d’infantil i setmanalment realitzen activitats al voltant de la lectura de contes, fins i tot fan xicotetes representacions i animacions lectores.

Les rutines escolars en Educació Infantil són la base metodològica, psicològica, afectiva i social per a l'estructuració d'una jornada escolar. A través d'elles es treballaran els diferents continguts i objectius per al desenvolupament de les diferents capacitats. Doncs bé, una d'aquestes rutines, potser de les més importants, és la de l'Assemblea, per la quantitat de tasques que es realitzen en ella i per la importància de les mateixes.

 

La rutina de l'Assemblea constitueix una de les rutines més importants de totes les tasques que realitzem al llarg de la jornada escolar. És la primera activitat del matí, i d'ella i de la seva estructuració dependrà en gran mesura, l'èxit al llarg de la jornada escolar.

 

L'Assemblea té un paper fonamental en l'educació infantil perquè ens ajuda a aconseguir objectius i continguts, a desenvolupar i adquirir les competències bàsiques, principalment: lingüística, social i ciutadana, matemàtica, aprendre a aprendre, cultural i artística i la d'autonomia i iniciativa personal.

* Lingüística: és un dels moments en què es potencia el desenvolupament lingüístic del nostre alumnat, ja que se'ls dóna l'oportunitat de parlar, d'expressar les seves necessitats i sentiments, aixecant la mà, respectant el torn, escoltant els companys , és a dir que és un moment important per conèixer les normes que regeixen l'intercanvi lingüístic. També s'adquireix i s’amplia el vocabulari.

* Social: L'assemblea constitueix un dels moments en què més es fomenta la socialització al llarg de la jornada, ja que en ella es potencia la companyonia, l'amistat, la solidaritat, el respecte i la socialització.

* Cognitiu: Ja que en ella es fomenta el desenvolupament del pensament del nen / a, es realitzen molts aprenentatges relacionats amb els centres d'interès o unitat didàctica que estem treballant

Xúquer Centre Educatiu és un centre plurilingüe que té com a senya d'identitat, des de l'etapa d'infantil, la promoció oportunitats per l'aprenentatge de les llengües: valencià, castellà i anglés. D'aquesta manera, les xiquetes i els xiquets desenvolupen des de ben aviat la seua competència intercultural a través de experiències en contextos diversos que tinguen com a referència la llengua pròpia i el seu arrelament a l'entorn.


PERIODE D'ACOLLIDA

La incorporació de l’infant a una escola nova implica un treball conjunt entre les mestres i la família, d’aquesta manera aquest procés d’adaptació es podrà fer d’una manera més suau i evitarà que l’alumnat no senta por a allò desconegut (persones, espais...).

Per això, és important que els primers dies de classe les famílies puguen compartir moments amb els seus fills i filles dins de l’aula i s’estableixen de manera tranquil.la i natural els nous vincles d’apego amb l’educadora. Convertint l’escola en un espai educador que transmeta calidesa, confiança i seguretat.