BOOTCAMP BIG DATA:
PROCESSAMENT I CIÈNCIA DE DADES

Inici: proximament

Duració: 100 hores

Horari: dimarts de 16 a 20h.

Lloc: Xúquer Centre Educatiu

Què és un Bootcamp?

Un bootcamp és un curs intensiu pensat per a formar a l’alumnat en les competències necessàries per a la incorporació immediata al món laboral. El bootcamp té un temari específic centrat en les qüestions indispensables per a treballar en un determinat rol i permet especialitzar-se en molt poc de temps disposant d’una formació pràctica i impartida per professionals del sector.

Què és el Big Data?

El BigData permet emmagatzemar, gestionar, analitzar i compartir el gran volum de dades que les empreses i organitzacions generen. El BigData permetrà processar aquest gran volum de dades heterogènies i facilitarà la presa de decisions, la eficiència i l’optimització de costos , generar noves oportunitats de negoci permitent dissenyar plans estratègics dintre la nostra empresa u organització.

Què és el Data Science?

El Data Science és un nou camp dedicat a l’anàlisi i la manipulació de les dades amb l’objectiu d’extraure coneixement. Aquest camp inclou l’estadística, la probabilitat, l’aprenentatge automàtic, el reconeixement de patrons o la visualització de les dades i resultats obtinguts.

Per què estudiar el Bootcamp de Big Data a Xúquer Centre Educatiu?

Aprendràs tots els conceptes i competències clau per a treballar amb BigData com per exemple programació amb Python, gestionar bases de dades SQL i NoSQL.

Aprendràs a recollir, emmagatzemar i processar els volums de dades utilitzant tecnologies actuals com Hadoop o Spark.

Aprendràs a analitzar les dades, a extraure patrons i a visualitzar la informació fent ús de ferramentes com PowerBI o Tableau.

Aprendràs a abordar les principals problemàtiques que troben les organitzacions a l’hora de gestionar, analitzar les dades i prendre decisions per millorar la seus productivitat i competitivitat.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Dirigit a

El bootcamp requereix d’uns coneixements mínims de programació i bases de dades.

>> Titulats en grau superior de cicles formatius de la família professional d’Informàtica i Comunicacions.
>> Professionals del sector tecnològic.

Eixides professionals

>> Data Scientist: Professional que permet extraure volums de dades de diferents orígens, depurar i netejar aquestes dades per descartar la informació irrellevant i aplicar Machine learning per a generar patrons en models predictius.
>> Data Engineer: Per a construir, desenvolupar i mantindre arquitectures de processament de dades a gran escala.
>> Data Arquitect: S’encarrega de vetlar pel bon funcionament i la seguretat de les plataformes i el hardware que contenen les dades, així com prevenir nous escenaris de nous volums de dades que es poden presentar en el futur.

PROGRAMA

Introducció i aspectes generals del Big Data - 5 hores
Bases de dades aplicades al Big Data - 10 hores
Organització i maneig de dades amb MongoDB - 10 hores
Python aplicat al Big Data - 15 hores
Tecnologies Big Data: Hadoop i Spark - 20 hores
Streaming de dades amb Apache Kafka - 5 hores
Introducció a Elastic Search - 5 hores
Anàlisi de dades (Data Science) - 10 hores
Visualització de dades amb Power BI - 10 hores
Fonaments de Machine Learning - 10 hores

TECNOLOGIES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Telèfon 96 241 21 85
info.xuquer@axuquer.es
LOCALITZACIÓ

COMUNICACIÓ FAMÍLIES

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)