DADES D'ADMISIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2018-2019

Educació Infantil i Educació Primària

Del 17 al 24 de maig: presentació de sol•licituds al centre.

Del 17 al 30 de maig: baremació de sol•licituds.

Del 29 al 30 de maig: comprovació de duplicitats.

4 de Juny: publicació de les llistes provisionals.

Fins al 6 de juny: reclamacions davant la Tituralitat del Centre.

13 de Juny: publicació de les llistes definitives.

Del 14 de juny al 2 de juliol: termini de formalització de matrícula.

4 de Juliol: matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències.

Educació Secundària Obligatòria - ESO

Del 17 al 28 de maig: presentació de sol•licituds al centre.

 Del 17 de maig al 7 de juny: baremació de sol•licituds.

Del 4 al 6 de juny: comprovació de duplicitats.

Del 25 al 27 de juny: presentació del requisit acadèmic.

12 de Juliol: publicació de les llistes provisionals.

Del 12 al 16 de juliol: reclamacions davant la Tituralitat del Centre.

19 de juliol: publicació de les llistes definitives.

Del 19 al 26 de juliol: termini de formalització de matrícula.

27 de Juliol: matriculació d’alumnes per a cobrir renúncies o excedències.

Formació Professional Bàsica

Cicles Formatius