El nostre projecte educatiu és un projecte cooperatiu i valencià que treballa acompanyant a les persones en el seu creixement individual, en un clima de convivència càlid i amb una mirada inclusiva. Som un centre compromés amb la innovació i la transformació social, arrelats al territori i oberts al món.

Considerem que l'educació ha de ser TRANSFORMADORA: doncs, no només és una eina de socialització i la instrucció dels i les ciutadanes, sinó que ha de tenir una voluntat transformadora de la societat per millorar-la.

RESPECTE, EMPATIA I DIÀLEG: El subjecte de l'aprenentatge és l’infant i el/la jove. Partim d'un profund respecte per la vida infantil, i ens posem en el lloc del nostre alumant a qui considerem persones íntegres, autònomes i amb dret al ple exercici de la seva ciutadania.

Entenem el procés de creixement personal i d’aprenentatge com un procés que succeeix amb INTERACCIÓ AMB ELS ALTRES. Les propostes de treball cooperatiu fan possible desenvolupar  aprenentatges i competències que no s'aconsegueixen amb altres pràctiques pedagògiques

APRENENTATGE EXPERIENCIAL I REFLEXIVILITAT perquè, com proposa Paulo Freire, la teoria sense pràctica és xerrameca i la pràctica sense teoria és activisme boig

Defensem la riquesa de la DIVERSITAT I DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES. Incorporar una mirada positiva sobre la diversitat en els contextos educatius significa tractar a totes les persones i les cultures amb respecte, i construir marcs mentals flexibles que ens aproximen a diferents maneres d’interpretar la realitat. Treballar amb les intel·ligències múltiples de Howard Gadner significa disposar d’una eina molt valuosa per gestionar la diversitat.

APRENENTATGE COMPETENCIAL, per mostrar les capacitats del nostre alumnat en termes de coneixements tècnics, habilitats i actituds. L'educació actual té com a funció principal desenvolupar les capacitats de les persones per ser competents en un món volàtil, incert, complex i ambigu (VICA). Açò implica aprenentatges diversos: aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser.

MÈTODE CIENTÍFIC I PENSAMENT CRÍTIC. La societat actual produeix una gran quantitat d'informació que cal aprendre a gestionar adequadament per generar coneixement. A l'escola hem d'ensenyar el procés que permeta aprendre a destriar les falses creences dels pressuposts certs. Per això, cal ensenyar a l'alumnat a ser crític en la construcció del seu propi aprenentatge.

Una proposta competencial per al benestar

És objectiu nostre preparar l'alumnat perquè esdevinguen ciutadans/anes productius, socialitzats i integrats, però també per a que siguen persones amb vides plenes i sanes, amb un significat i propòsit. Açò implica que:

l’alumnat interioritze el valor del benestar des de la vida pròpia, des de relació amb els altres i des de la globalitat;

incorpore la importància de la responsabilitat i la sostenibilitat en la nostra relació amb el planeta;

sàpiga entendre i valorar els avanços de la ciència i la tecnologia des d’una perspectiva humanista que aporta una mirada des de l’estima i la (com)passió.

 

COM ACONSEGUIREM AQUESTS OBJECTIUS?