DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

>> Cicle Formatiu Oficial de Grau Superior
>> 2 anys
>> 2.000 hores
>> Aprovat per la Generalitat Valenciana

OBERT TERMINI D'INSCRIPCIÓ!

No et quedes sense la teua plaça!

Vols més informació?

TITULACIÓ

Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior a Xúquer Centre Educatiu està pensat per a aquelles persones que els apasiona el món de la programación i el disseny i desenvolupament d’aplicacions, jocs i serveis en diferents tipus de plataformes tecnològiques fixes o mòbils.

La demanda de professionals altament qualificats en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant ara com en un futur, configura un dels sectors laborals de major oportunitat i projecció.

Amb aquesta formación podras treballar a l’àrea de desenvolupament informàtic de diferents tipus d’empreses i organitzacions, així com desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

La titulació final adquirida és la de Tècnic/a Superior en Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataformes.

Per què estudiar Tècnic en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma a Xúquer Centre Educatiu?

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual
PRIMER CURS SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
96 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 120 Accés a dades
160 Sistemes informàtics 120 Desenrotllament d'interfícies
160 Bases de Dades 100 Programació multimèdia i dispositius mòbils
256 Programació 60 Programació de servicis i processos
96 Entorns de desenrotllament 100 Sistemes de gestió empresarial
96 Formació i Orientació Laboral 60 Empresa i iniciativa emprenedora
96 Anglès 1er 40 Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma
40 Anglès 2n
400 Formació en Centres de Treball

960 Total hores

1.040 Total hores

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Teléfon 96 241 21 85
LOCALITZACIÓ

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)