Vols més informació?

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Ciclos Formativo de grado medio en sistemas microinformáticos y redes Alzira
>> CICLE FORMATIU OFICIAL DE GRAU MITJÀ
>> 2 ANYS
>> 2.000 HORES
>> CONCERTAT AMB LA GENERALITAT VALENCIANA

TITULACIÓ

Amb aquest Cicle Formatiu de Grau Mitjà a Xúquer Centre Educatiu obtindràs una formació pràctica i professional en tots els àmbits relacionats amb les Tics: manteniment, muntatge i gestió d’aplicacions d’equips informàtics, manteniment, muntatge i gestió de xàrcies informàtiques, programació web, seguretat informàtica i ús de programari de gestió i altres.

La titulació, a més de permetre l’accés directe als cicles formatius de grau superior, t’habilita professionalment per a treballar en una de les àrees amb major demanda actual i futura.

La titulació final adquirida és la de Tècnic/a en Sistemes Microinformátics i Xarxes.

Per què estudiar Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a Xúquer Centre Educatiu?

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual
PLA D'ESTUDIS
QUÈ NECESSITES PER ACCEDIR?
PODRÀS CONTINUAR ESTUDIANT
PODRÀS TREBALLAR COM
PRIMER CURS SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
224 Aplicacions Ofimàtiques 88 Aplicacions web
224 Muntatge i manteniment d’equips 110 Seguretat informàtica
224 Xarxes locals 176 Serveis en xarxa
128 Sistemes operatius monolloc 176 Sistemes operatius en xarxa
96 Formació i orientació laboral 66 Empresa i iniciativa emprenedora
64 Anglès 1er 40 Anglès 2n
380 Formació en centres de treball

960 Total hores

Total: 1.040 hores

Per a poder cursar aquest cicle formatiu a  Xúquer Centre Educatiu pots accedir de dues formes: Accès directe. Complit algun d’aquest requisits:
  • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
  • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
  • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
  • Tindre el 2n de BUP aprovat.
  • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
  • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
  • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
Accés a través de prova: Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

En Xúquer Centre Educatiu pots continuar els teus estudis realitzant:

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Quan finalitzes els teus estudis de Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs treballar, entre altres coses com:

> Tècnic/a instal·lador-reparador d’equips informàtics
> Tècnic/a de suport informàtic
> Operador/a de teleassistència
> Operador/a de sistemes
> Reparador/a de perifèrics de sistemes

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Teléfon 96 241 21 85
LOCALITZACIÓ

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Acadèmia Xúquer (Alzira)