SOM UNA COOPERATIVA D'ENSENYAMENT

Som una cooperativa d’ensenyament des de l’any 1980, amb una trajectòria educativa que es remunta inclús anys enrere.

En l’any 2015 encetem un projecte educatiu il·lusionant i innovador, en un nou espai que afavoreix l’aprenentatge, i amb nous companys de viatge ben reconeguts en el món de l’educació: Florida Centre de Formació i Ninos Escoles Infantils.

♦ Ser cooperativa implica defensar i aplicar en el nostre dia a dia els valors cooperatius, democràtics, i de solidaritat.

♦ Ser cooperativa implica fer una educació de qualitat i compromesa amb objectius de sostenibilitat i responsabilitat social.

♦ Ser cooperativa implica estar compromeses amb l’entorn, amb els nostres arrels culturals i lingüístics, i també tindre una mirada global i inclusiva.

SOM COMUNITAT EDUCATIVA

ESCOLA OBERTA

A Xúquer sabem de la importància de compartir espais i moments de relació i connexió entre tots els que integrem la nostra comunitat educativa.

Per al desenvolupament integral de l’alumnat afavorim la participació de les famílies en el nostre dia a dia a través dels projectes d’aula, tallers literaris i científics, jornades de commemoracions, activitats compartides, entre altres, per afavorir el contacte afectiu i les experiències entre les famílies, l’alumnat i l’equip docent.

Treballem també conjuntament amb entitats del nostre entorn més proper perquè sabem que és essencial apropar la realitat de la nostra població i comarca a les vivències de l’alumnat.

Generem moments d’encontre i reflexió entre les famílies i l’equip del centre per compartir inquietuds, propostes, experiències en un entorn proper i afectiu.

AMPA

L'AMPA és l'entitat que agrupa les mares i els pares d'alumnes de Xúquer Centre Educatiu per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del Centre. És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s'organitza a través de l'Assemblea General i la Junta Directiva.

  • L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.
  • La Junta Directiva és l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea i es regirà pels estatuts de l'AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

MÉS INFORMACIÓ

SOM ESPAI EDUCATIU

_Espais que Eduquen

L'aprenentatge sorgeix en qualsevol context i tots els espais eduquen. Per aquest motiu, en Xúquer intentem aprofitar el potencial que ens brinden les nostres instal·lacions per a educar en les competències i valors que caracteritzen el nostre projecte educatiu.

Disposem d'espais polivalents i altres per a treballar àmbits específics, com arts, ciències o activitat física.

Treballem perquè els nostres espais, tant interiors com exteriors, fomenten les relacions igualitàries i no sexistes, la creativitat i el treball cooperatiu, la bona convivència, el benestar i l'aprenentatge continu.