El nostre projecte educatiu és un projecte cooperatiu i valencià que treballa acompanyant a les persones en el seu creixement individual, en un clima de convivència càlid i amb una mirada inclusiva. Som un centre compromés amb la innovació i la transformació social, arrelats al territori i oberts al món.

Considerem que l'educació ha de ser TRANSFORMADORA: doncs, no només és una eina de socialització i la instrucció dels i les ciutadanes, sinó que ha de tenir una voluntat transformadora de la societat per millorar-la.

RESPECTE, EMPATIA I DIÀLEG: El subjecte de l'aprenentatge és l’infant i el/la jove. Partim d'un profund respecte per la vida infantil, i ens posem en el lloc del nostre alumant a qui considerem persones íntegres, autònomes i amb dret al ple exercici de la seva ciutadania.

Entenem el procés de creixement personal i d’aprenentatge com un procés que succeeix amb INTERACCIÓ AMB ELS ALTRES. Les propostes de treball cooperatiu fan possible desenvolupar  aprenentatges i competències que no s'aconsegueixen amb altres pràctiques pedagògiques

APRENENTATGE EXPERIENCIAL I REFLEXIVILITAT perquè, com proposa Paulo Freire, la teoria sense pràctica és xerrameca i la pràctica sense teoria és activisme boig

Defensem la riquesa de la DIVERSITAT. Incorporar una mirada positiva sobre la diversitat en els contextos educatius significa tractar a totes les persones i les cultures amb respecte, i construir marcs mentals flexibles que ens aproximen a diferents maneres d’interpretar la realitat.

APRENENTATGE COMPETENCIAL, per mostrar les capacitats del nostre alumnat en termes de coneixements tècnics, habilitats i actituds. L'educació actual té com a funció principal desenvolupar les capacitats de les persones per ser competents en un món volàtil, incert, complex i ambigu (VICA). Açò implica aprenentatges diversos: aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser.

MÈTODE CIENTÍFIC I PENSAMENT CRÍTIC. La societat actual produeix una gran quantitat d'informació que cal aprendre a gestionar adequadament per generar coneixement. A l'escola hem d'ensenyar el procés que permeta aprendre a destriar les falses creences dels pressuposts certs. Per això, cal ensenyar a l'alumnat a ser crític en la construcció del seu propi aprenentatge.

Una proposta competencial per al benestar

És objectiu nostre preparar l'alumnat perquè esdevinguen ciutadans/anes  socialitzats, integrats i que aporten a la societat. També per a que siguen persones amb vides plenes i sanes, amb un significat i propòsit. Açò implica que:

l’alumnat interioritze el valor del benestar des de la vida pròpia, des de relació amb els altres i des de la globalitat;

incorpore la importància de la responsabilitat i la sostenibilitat en la nostra relació amb el planeta;

sàpiga entendre i valorar els avanços de la ciència i la tecnologia des d’una perspectiva humanista que aporta una mirada des de l’estima i la (com)passió.

 

COM ACONSEGUIREM AQUESTS OBJECTIUS?

Identifiquem els MOTIUS que proporcionen sentit a l'escola i al nostre treball amb l'alumnat, i que volem aconseguir

Benestar i Felicitat

Un entorn sostenible i respectuós, local i global

Un conviure des de l'inclusió