"No s’ha d’iniciar una travessa sense conèixer el destí i sense comptar amb els mapes i l’orientació per arribar a ell pel millor camí" Marina Müller

A Xúquer Centre Educatiu, l’acompanyament, seguiment i treball directe amb l’alumnat té com a principal objectiu garantir el benestar de l’alumnat en totes les seues vessants, competencial, emocional i social. El Departament d’Orientació del centre ens dona el suport i la guia per a acompanyar a l’alumnat,  les famílies i el professorat,  sempre des de una miarada inclusiva.

Les etapes d’infantil i primària son claus per a la detecció i actuació primerenca de les dificultats d’aprenentatge i les altes capacitats. Posem en valor l’acompanyament a l’equip docent i l’alumnat dins de l’aula seguint els principis d’actuació d’una educació inclusiva i igualitària. Així mateix, fomentem la participació de les famílies al centre amb diferents xerrades o tallers.

La transició a l’etapa de secundària es realiza dins del centre d’una manera natural i acompasada amb els ritmes de l’alumnat i els objectius competencials.

A l’etapa de secundària es possa l’atenció en anar assolint entre l’alumnat un desenvolupament humà i emocional íntegre, possant en valor les nostres competències de centre en tant que contribueixen al seu benestar.

És una etapa clau també per a millorar els seus hàbits d’estudi, ajudar-los a identificar i posar en valor els seus talents, fomentant l'autoconeixement, l’autoestima i el compromís pel procés d'aprenentatge, així com per a acompapanyar-los i orientar-los en el process de prendre decisions sobre el seu futur acadèmica i professional.

ACOMPANYEM I ORIENTEM

L’orientació psicopedagògica és un procés d’ajuda contínua a tota la Comunitat Educativa en tots els seus aspectes que té com a  finalitat previndre i desenvolupar la seua tasca mitjançant programes d’intervenció educativa i social, així com promoure les seues capacitats pedagògiques, psicològiques i socioeconòmiques del ser humà.