ACTIVITATS EXTRACURRICULARS

Xúquer Centre Educatiu és conscient de la importància d'adquirir competències en altres llegües, per això proposa activitats extraescolars al llarg del curs coordinades amb Xúquer Idiomes:

ALL MOZART