Xúquer Centre Educatiu oferirà el pròxim curs aquest nou servei de formació musical per al seu alumnat.

A partir de setembre ens incorporem a la xarxa All Morzart, una de les metodologies de major prestigi al camp de la innovació musical.

El sistema que s’aplica es basa en un aprenentatge cooperatiu i tecnològic des dels 3 anys i amb l’anglés como llengua vehicular. La xarxa de centres All Mozart és l’única a Espanya en la que l’ensenayment de piá i l’aprenentatge d’informàtica musical està inclosa al seu mètode del llenguatge musical des d’edats primerenques, i on s’imparteixen classes de Llenguatge d’Instruments. Altre dels elements d’innovació pedagògica és la millora del rendiment escolar de l’alumnat, a través de la música en la globalitat de matèries de l’ensenyament obligatori.

En breu us oferirem més informació al respecte.