SECRETARIA ACADÈMICA

HORARI:

SETEMBRE: Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h.
A PARTIR D’OCTUBRE: Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h. – Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30h.

En vacances de Nadal, Falles, Pasqua, i durant el mes d’agost no hi ha servei.

PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA 2021/2022

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 3/2020, el procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat es tramitarà de manera electrònica.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER NIVELLS EDUCATIUS

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 25 de maig al 2 de juny
 • DUPLICITATS: del 3 al 9 de juny
 • BAREMACIÓ: del 3 al 9 de juny
 • LLISTES PROVISIONALS: 16 de juny
 • RECLAMACIONS: des de la publicació del resultat fins al 18 de juny
 • LLISTES DEFINITIVES: 30 de juny
 • MATRÍCULA: de l'1 al 16 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

MANUAL PER A L'OBTENCIÓ DE LA CLAU DIGITAL

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 25 de maig al 2 de juny
 • DUPLICITATS: del 3 al 9 de juny
 • BAREMACIÓ: del 3 al 9 de juny
 • LLISTES PROVISIONALS: 16 de juny
 • RECLAMACIONS: des de la publicació del resultat fins al 18 de juny
 • LLISTES DEFINITIVES: 30 de juny
 • MATRÍCULA: de l'1 al 16 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

MANUAL PER A L'OBTENCIÓ DE LA CLAU DIGITAL

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 3 al 14 juny
 • DUPLICITATS: del 16 al 22 de juny
 • BAREMACIÓ: del 15 al 21 de juny
 • REQUISIT ACADÈMIC: fins al 7 de juliol
 • LLISTES PROVISIONALS: 14 de juliol
 • RECLAMACIONS: des de la publicació del resultat fins al 16 de juliol
 • LLISTES DEFINITIVES: 23 de juliol
 • MATRÍCULA: del 26 al 29 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 21 de maig a l'1 de juny
 • DUPLICITATS: del 8 al 15 de juny
 • REQUISIT ACADÈMIC: fins al 2 de juliol
 • LLISTES PROVISIONALS: 7 de juliol
 • RECLAMACIONS: del 7 al 9 de juliol
 • LLISTES DEFINITIVES: 15 de juliol
 • MATRÍCULA: del 16 al 22 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

MANUAL DEL ASISTENTE TELEMÁTICO para la SOLICITUD DE ADMISIÓN a FORMACIÓN PROFESIONAL
 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: del 21 de maig a l'1 de juny
 • DUPLICITATS: del 8 al 15 de juny
 • REQUISIT ACADÈMIC: fins al 8 de juliol
 • LLISTES PROVISIONALS: 13 de juliol
 • RECLAMACIONS: del 13 al 15 de juliol
 • LLISTES DEFINITIVES: 22 de juliol
 • MATRÍCULA: del 23 al 30 de juliol

MÉS INFORMACIÓ

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ

MANUAL DEL ASISTENTE TELEMÁTICO para la SOLICITUD DE ADMISIÓN a FORMACIÓN PROFESIONAL

On puc trobar tota la documentació oficial?

Podeu trobar tota la informació i totes les actualitzacions que es vagen publicant a l'enllaç que us adjuntem a continuació:

La informació que tenim fins ara és: