FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

>> Informàtica i comunicacions
>> 2 anys
>> 2.000 hores
>> Concertat per la GVA

Vols més informació?

PRESENTACIÓ

La Formación Professional Bàsica és una eina per millorar les seues possibilitats de projecció professional i personal de les persones i per a que les empreses augmenten la seua competitivitat en disposar d'uns recursos humans altament qualificats.

Es tracta d'una nova trajectòria formativa motivadora i accessible per a tots els estudiants que mostren interès per les titulacions de la Formació Professional, ja que respon a un perfil professional.

La Formació Professional Bàsica està dirigida a l’alumnat major de 15 anys que no haja obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Xúquer Centre Educatiu t'ofereix la possibilitat de cursar aquesta Formació Professional a l'àrea de la Informàtica i les Comunicacions.

 

Per què estudiar Formació Professional Bàsica a Xúquer Centre Educatiu?

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual
PLA D'ESTUDIS
QUÈ NECESSITES PER ACCEDIR?
PODRÀS CONTINUAR ESTUDIANT
PODRÀS TREBALLAR COM
PRIMER CURS SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
305 Equips elèctrics i electrònics 250 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
195 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 250 Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació
158 Ciències aplicades I 158 Ciències aplicades II
158 Comunicació i societat I 158 Comunicació i societat II
34 Tutoria 34 Tutoria
30 Formació i orientació laboral I 30 Formació i orientació laboral II
120 Formació en centres de treball (Unitat formativa I) 120 Formació en centres de treball (Unitat formativa II)

1.000 Total hores

1.000 Total hores

La forma d'accedir a aquests estudis a Xúquer Centre Educatiu es complint aquests requisits:
  • Tenir complits els 15 anys i no superar els 17 anys
  • Haver cursat el primer cicle d ́ESO, excepcionalment el segon curs
  • Haver sigut proposat per l’equip docent per a la incorporació d’un cicle de FPB

En Xúquer Centre Educatiu pots continuar estudiant realitzant algú d'aquests Cicles Formatius de Grau Superior:

> Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
> Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Quan finalitzes els teus estudis de Formació Professional Bàsica d'aquesta àrea d'Informàtica i Comunicacions, podràs treballar, entre altres coses com:

> Ajudant de muntador/a d’antenes receptores/televisió satèl·lit
> Ajudant d’instal·lador/a i reparador/a d’equips telefònics i telegràfics
> Ajudant d’instal·lador/a de sistemes informàtics
> Ajudant de manteniment de sistemes informàtics
> Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics
> Muntador/a de components en plaques de circuit imprès

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Teléfon 96 241 21 85
LOCALITZACIÓ

MENÚ

> BENVINGUDA
> CONEIX-NOS
> ETAPES EDUCATIVES
> SERVEIS
> IDIOMES
> CONTACTE

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Acadèmia Xúquer (Alzira)