DESENROTLLAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA + Especialista en Big Data i Data Science

Cicle Formatiu Oficial de Grau Superior

 

Vols més informació?

2 Anys
2.000 Hores
Aprovat per la GVA
Reserva la teua plaça

Aquest Cicle Formatiu de Grau Superior a Xúquer Centre Educatiu està pensat per a aquelles persones que els apasiona el món de la programación i el disseny i desenvolupament d’aplicacions, jocs i serveis en diferents tipus de plataformes tecnològiques fixes o mòbils.

La demanda de professionals altament qualificats en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant ara com en un futur, configura un dels sectors laborals de major oportunitat i projecció..

Amb aquesta formación podras treballar a l’àrea de desenvolupament informàtic de diferents tipus d’empreses i organitzacions, així com desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

La titulació oficial final adquirida és la de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

Qué ens fa únics?

El nostre cicle conta amb una especialització en Big Data i Data Science

Big Data es refereix als grans conjunts de dades amb un volum que supera la capacitat de les eines informàtiques d’ús comú per a capturar, gestionar i processar dades en un període de temps raonable.

Per què fer aquesta especialització en Big Data?

Hi ha una gran demanda de professionals amb competències per a analitzar les dades.

La professió de Big Data és el perfil professional més demandat actualment per multitud d’empreses de diferents sectors.

La professió de Big Data és el perfil professional més demandat actualment per multitud d’empreses de diferents sectors.

Les empreses necessiten experts que coneguin millor el comportament i les necessitats del mercat.
Ens permet tindre un currículum més especialitzat.

Ens permet conèixer ferramentes per a realitzar l’anàlisi de dades a les empreses.

El plan formatiu per aconseguir aquesta especialització és:

Programa modular en Big Data i Data Science.

Formació especialitzada, pràctica i metodologia totalment online.

Accés al curs d’especialització en qualsevol moment del dia, des de qualsevol lloc. Aprèn al teu ritme.

Treball sobre casos reals i pràctics.

Webinars i tallers amb pràctics que pots accedir segons la teua disponibilitat.

Per què estudiar Tècnic en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma a Xúquer Centre Educatiu?

Compromesos amb la teua empleabilitat

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Perfil tecnològic

Treballarem amb diferents tecnologies àmpliament demandades per les empreses del sector, com les següents:

Llenguatges de programació com Javascript y C#.

Bases de dades com ORACLE, SQL Server, Firebase o MySQL.

Frameworks de desenvolupament com .NET o React Native.

Sistemes de control de versions Git.

Entorns com Visual Studio, Atom o Sublime.

Llenguatge de modelització UML.

Metodologies de programació àgils com Scrum i amb eines com Trello.

Proveïdors de Cloud Computing com Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Sistemes de virtualització com VirtualBox, VMWare o OpenNebula.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual

PRIMER CURS SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
96 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 120 Accés a dades
160 Sistemes informàtics 120 Desenrotllament d'interfícies
160 Bases de Dades 100 Programació multimèdia i dispositius mòbils
256 Programació 60 Programació de servicis i processos
96 Entorns de desenrotllament 100 Sistemes de gestió empresarial
96 Formació i Orientació Laboral 60 Empresa i iniciativa emprenedora
96 Anglès 1er 40 Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma
40 Anglès 2n
400 Formació en Centres de Treball

960 Total hores

1.040 Total hores

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Telèfon 96 241 21 85
info.xuquer@axuquer.es
LOCALITZACIÓ

COMUNICACIO FAMÍLIES

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)