DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA + DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

Cicles Formatius Oficials de Grau Superior

Vols més informació?

3 Anys
2.940 Hores
Aprovat per la GVA
Reserva la teua plaça

Aquesta doble titulació superior a Xúquer Centre Educatiu està pensada per a aquelles persones que els apasiona el món de la programación i el disseny i desenvolupament d’aplicacions, jocs i serveis en diferents tipus de plataformes tecnològiques fixes o mòbils.

La demanda de professionals altament qualificats en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant ara com en un futur, configura un dels sectors laborals de major oportunitat i projecció, multiplicant-se les possibilitats d'empleabilitat al obtindre formació en aquests dos perfils professionals tan demandats al mercat laboral.

Amb aquesta formación podras treballar a l’àrea de desenvolupament informàtic de diferents tipus d’empreses i organitzacions, així com desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

La doble titulació oficial final adquirida és la de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i Aplicacions Web.

Per què estudiar aquesta doble titulació en Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma i Web a Xúquer Centre Educatiu?

Compromesos amb la teua empleabilitat

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Perfil tecnològic

Treballarem amb diferents tecnologies àmpliament demandades per les empreses del sector, com les següents:

Llenguatges de programació com Javascript y C#.

Bases de dades com ORACLE, SQL Server, Firebase o MySQL.

Frameworks de desenvolupament com .NET o React Native.

Sistemes de control de versions Git.

Entorns com Visual Studio, Atom o Sublime.

Llenguatge de modelització UML.

Metodologies de programació àgils com Scrum i amb eines com Trello.

Proveïdors de Cloud Computing com Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Sistemes de virtualització com VirtualBox, VMWare o OpenNebula.

 Desenvolupament Web en servidor mitjançant Symfony.

Desenvolupament Web en client amb Javascript y Angular.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual

PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
96 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 120 Accés a dades 140 Desenvolupament web en entorn client
160 Sistemes informàtics 120 Desenvolupament d'interfícies 160 Desenvolupament web en entorn servidor
160 Bases de Dades 100 Programació multimèdia i dispositius mòbils 80 Desplegament d'aplicacions web
256 Programació 60 Programació de servicis i processos 120 Disseny d'interfícies web
96 Entorns de desenvolupament 100 Sistemes de gestió empresarial 40 Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web
96 Formació i Orientació Laboral 60 Empresa i iniciativa emprenedora 400 Formació en Centres de Treball
96 Anglès 1er 40 Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
40 Anglès 2n
400 Formació en Centres de Treball

Total hores: 960

Total hores: 1.040

Total hores: 940

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Telèfon 96 241 21 85
info.xuquer@axuquer.es
LOCALITZACIÓ

COMUNICACIO FAMÍLIES

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)