DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB

Cicle Formatiu Oficial de Grau Superior

Vols més informació?

2 Anys
2.000 Hores
Aprovat per la GVA
Reserva la teua plaça

Amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web a Xúquer Centre Educatiu aprendràs a crear, desenvolupar i mantindre projectes i aplicacions web utilitzant les tecnologies específiques.

Es tracta d’un grau que es complementa molt bé amb el Cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

La demanda de professionals altament qualificats en els àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant ara com en un futur, configura un dels sectors laborals de major oportunitat i projecció.

Amb aquesta formació podràs treballar a l’àrea de desenvolupament informàtic de diferents tipus d’empreses i organitzacions, així com desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

La titulació oficial final adquirida és la de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

Per què estudiar Tècnic en Desenvolupament d'Aplicacions Web a Xúquer Centre Educatiu?

Compromesos amb la teua empleabilitat

A Xúquer podràs gaudir d'unes instal·lacions noves i totalment equipades amb la tecnologia necessària per a la formació pràctica en les titulacions que oferim. Treballem amb metodologies educatives actives orientades a l'atenció individualitzada de l'estudiant i a un aprenentatge pràctic i professional

Comptem amb l’experiència i saber fer de Florida Centre de Formació que ens proporciona serveis com:

Orientació curricular professional.

Inserció laboral i d’emprenedoria.

 Tallers i activitats de formació complementària.

Bossa de treball.

Banc d’empreses col·laboradores.

Pràctiques en empreses i possibilitat d’FP Dual

Entorns virtuals d’aprenentatge

Possibilitat de continuïtat d’estudis a cicles formatius de grau mitjà i superior i graus universitaris.

Perfil tecnològic

Treballarem amb diferents tecnologies àmpliament demandades per les empreses del sector, com les següents:

Llenguatges de programació com Javascript, PHP y C#.

Bases de dades com ORACLE, SQL Server, Firebase o MySQL.

 Desenvolupament Web en servidor mitjançant Symfony.

Desenvolupament Web en client amb Javascript y Angular.

Entorns com Visual Studio, Atom o Sublime.

Llenguatge de modelització UML.

Metodologies de programació àgils com Scrum i amb eines com Trello.

Proveïdors de Cloud Computing com Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Sistemes de virtualització com VirtualBox, VMWare o OpenNebula.

Atenció individualitzada

Grups reduïts

Aprenentatge pràctic

Learning by doing

Orientació laboral

Inserció laboral i emprendedurisme

Flexibilitat

Compaginar aprenentatge i treball

Pràctiques en empreses

Possibilitat d'FP Dual

PRIMER CURS

SEGON CURS
HORES ASSIGNATURES HORES ASSIGNATURES
96 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 140 Desenvolupament web en entorn client
160 Sistemes informàtics 160 Desenvolupament web en entorn servidor
160 Bases de dades 80 Desplegament d'aplicacions web
256 Programació 120 Disseny d'interfícies web
96 Entorns de desenvolupament 40 Projecte de Desenvolupament d'aplicacions web
96 Formació i orientació laboral 60 Empresa i iniciativa emprenedora
96 Anglès 1er 40 Anglès 2n
400 Formació en Centres de Treball

960 Total hores

1.040 Total hores

GALERIA D'IMATGES

CONTACTE

XÚQUER CENTRE EDUCATIU
C/ Professor Bernat Montagud, 3
46600 Alzira (Valencia)
Telèfon 96 241 21 85
info.xuquer@axuquer.es
LOCALITZACIÓ

COMUNICACIO FAMÍLIES

XARXES SOCIALS

Copyright © Col·legi Académia Xúquer (Alzira)