L'ESCOLA D'INFANTIL

Per a Xúquer l'Escola Infantil és el lloc on els infants són els protagonistes que vieuen amb goig la infantesa feliç i cada infant està vestit de l'emoció d'aprendre en una atmòsfera d'estima, empatia i confiança

 HORARI LECTIU: 

Dilluns a Dijous: de 9:00h. a 12:30h. i de 15:00h. a 16:30h.
Divendres: de 9:00 a 14:00h.
Des de l’inici de curs comptem amb escola matinera a partir de les 8.00h. i menjador

LA NOSTRA CULTURA D’INFÀNCIA

DIÀLEGS D'EDUCACIÓ. PIZELLADES DE PEDAGOGIA

PER ACONSEGUIR ELS NOSTRES OBJECTIUS...

TREBALLEM PER COMPETÈNCIES

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

Ambients d'Aprenentatge

Des d’aquesta manera d’entendre l’educació, fomentem la comunicació multidireccional dins de l’aula. Esta metodologia inclusiva dona resposta a tota la diversitat d’alumnat del centre i afavoreix la construcció de nous reptes respectant els diferents ritmes aprenentatges.  El tipus d’organització dels espais i les activitats que es proposen a cada ambient s’adapten a totes les necessitats educatives dels infants, la qual cosa els genera confiança i  seguretat.

Els xiquets i les xiquetes poden circular lliurement per les aules ja que cada aula està tematitzada i es creen ambients preparats que conviden a l'aprenentatge, l'experimentació, la comunicació i la investigació.

Parlem d’ambients harmònics i acollidors que generen un clima emocional propici i provoquen interrelacions socials entre tot l’alumnat de 3, 4 i 5 anys fomentant la col·laboració i la cooperació.

El baül de les lletres

Ens endinsem en el món de la lectura i l'escriptura

Construcció i deconstrucció

Aprenem conceptes lògic-matemàtics

Joc Simbòlic

Fomentem l'autonomia trencant amb els estereotips de gènere

Maneres de fer i pensar

Desenvolupem el pensament lògic-matemàtic

Llums i ombres

Gaudim del món des de una altra mirada

So i ritme

Enriquim la nostra relació afectiva amb la música

Som artistes

Pensem, sentim, actuem

Centres d’Interès

L’alumnat tria una temàtica que els interessa al voltant de la qual recopilen informació, investiguen i es qüestionen tot allò que saben o pensen que saben per arribar a nous coneixements. Es treballa des de totes les àrees curriculars de forma interdisciplinar i  globalitzada.

Els Mons de Xúquer

Aquest tipus de projecte ens serveix per a desenvolupar totes les nostres competències. Mitjançant una gran diversitat d’experiències treballem la part física, emocional, social i creativa, es a dir,  totes les dimensions de la persona per poder conèixer-se a si mateixa i el món en el que viuen.

Psicomotricitat Vivencial

La psicomotricitat parteix de l'acció espontània del xiquet, el joc no és considerat com una simple diversió, sinó com la manera que té el xiquet/a per a mostrar-se a sí mateix i als altres, d'expressar els seus sentiments i emocions, de descobrir el seu entorn i d'interactuar amb el seu cos i els objectes. Jugant, el xiquet/a va a interpretar el món i va a consolidar els seus aprenentatges.

En les sessions de psicomotricitat deixem actuar a l’alumnat des del seu llenguatge natural: el joc espontani. A partir d'ací ens mostren com són i com viuen i entenen el món: el seu plaure d'existir, de gaudir i d'actuar amb totes les emocions que açò comporta. Els permet jugar a tot perquè els materials indueixen a la construcció i destrucció, a compartir i al no-compartir, a córrer i a estar quiet, explorar, amagar-se i mostrar-se, etc.

Ioga

La infància és una etapa molt important en les nostres vides, i experimentar el ioga en la infantesa és meravellós. Millora la flexibilitat, els dóna força, coordinació i consciència corporal, millora la concentració i la sensació de calma arribant-se a sentir més relaxats.

La pràctica de ioga a través d'un joc els fa connectar-se més profundament amb el seu ser interior, i desenvolupar una relació íntima amb el món natural que els envolta.

L'espai de conversa constitueix una de les rutines més importants de totes les tasques que realitzem al llarg de la jornada escolar. És la primera activitat del matí, on ens trobem per poder donar-nos el bon dia i parlar de com ens sentim, quines vivències volem compartir o allò que ens preocupa.

Té un paper fonamental en l'educació infantil perquè ens ajuda a aconseguir objectius i continguts, a desenvolupar i adquirir les competències bàsiques.

És un dels moments en què es potencia el desenvolupament lingüístic del nostre alumnat, ja que se'ls dóna l'oportunitat de parlar, d'expressar les seues necessitats i sentiments, aixecant la mà, respectant el torn, escoltant els companys , és a dir que és un moment important per conèixer les normes que regeixen l'intercanvi lingüístic. També s'adquireix i s’amplia el vocabulari.

A més, constitueix un dels moments en què més es fomenta la socialització al llarg de la jornada, ja que en ella es  transmeten valors com  l'amistat, la solidaritat, el respecte i l’empatia.

Espai de Conversa

SOL·LICITA INFORMACIÓ

ON ESTEM